07.05.2015:
Innspilling av
ny plate

 

 

Oppdrag

Opplesing og skolebesøk;
Kontakt Norsk Forfattersentrum Vestlandet,
tlf. 55 21 54 40, epost: vest@forfattersentrum.no

eller Truls Horvei på epost: truls-h@online.no

Roy Ole Førland og Truls Horvei har Haikutronics-verksted der elever i ungdomsskolen får innføring i haikudiktskriving og komponering. Går over en dag og avsluttes med konsert.

”Frå Hauge til haiku” er et opplegg over en skoletime med Førland/ Horvei. Først forteller Horvei om dikterne Olav H. Hauge og kortdiktformen som han gjerne brukte. Førland snakker om å komponere elektronisk musikk til tekst. Timen avsluttes med å improvisere fram haikudikt sammen med elevene, akkompagnert av musikk.
Dette kan kombineres med miniverksted a én time der elevene får skrive haikudikt og framføre de til musikk.

Mer info: Den kulturelle skolesekken (DKS) Hordaland, hjemmeside www.dks-hordaland.no.

”Radiofortellinger” er et prosjekt som Truls Horvei og Roy Ole Førland begynner med høsten 2010. Å lage korte hørespill sammen med ungdomsskoleelever.

Mer info kan du også få hos Turnéorganisasjonen for Hedemark, tlf. 62 59 87 87, epost: turne@turneorganisasjonen.hm.no.