Moods of Horvei, 2011

Diktsamling utgitt våren 2011 på Margbok forlag. Diktsamlingen favner mange tema og viser
en poet midt i livet. Horvei går ofte inn i det personlige og nære, like mye som diktene kretser
om barndom og voksenlivet.
CD følger med boken der ni av diktene er lydlagt med meditativ elektronika av Roy Ole
Førland.

Dikt fra boken:

Dager setter spor
små hendelser får mer tyngde,
eller det alminnelige

Hver dag vokser og blir mindre,
noen døgn huker seg fast i minnet
andre slettes for alltid

Et ord i forbifarten overlever
en dag, kanskje tre

*

Magic Band

Captain Beefheart spiller ikke lenger
Sist vi så ham gikk han med et maleri under armen
på vei inn i ørkenen
Hvor ble det av sangene hans, den røffe stemmen

som en klagende ulv i natten
Han har lagt fra seg munnspillet, den sjøsyke
bluesen
Hils, hvis du møter Kapteinen
i dette eller ditt neste liv

*

Slik svalen stuper inn
i sommeren
vil jeg seile på luftens papir

over grønne enger, jordlivet
være ankret fast til
enkle dager

bord, stoler, tre rom og kjøkken
være i svevet
og jordbunden